Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

Gogetlost
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viapaperman paperman
Gogetlost
7466 84ce
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Gogetlost
0757 5980 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaToshi Toshi
Gogetlost
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Reposted fromtereseek tereseek vianiskowo niskowo
Gogetlost
9885 d127 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaskrzacik skrzacik
9736 2412
Gogetlost
Reposted frombluuu bluuu viaimpatient impatient
Gogetlost
4114 8a15
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaToshi Toshi
7575 5ffa 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Gogetlost
Reposted fromkanusia kanusia viaLaColie LaColie
Gogetlost
Gogetlost
come to me
Gogetlost
6787 d855
Gogetlost
Reposted frombluuu bluuu viasillene sillene
Gogetlost
Gogetlost
Gogetlost
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
Gogetlost
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl